Hypotéky jsou pro mnoho lidí stále nedostupné a z toho důvodu roste poptávka po nájemním bydlení. Lidé mají zájem o pronájem domů i bytů. Nájemní smlouvy jsou však často plné chyb. Někdy dochází k nedostatečné identifikaci smluvních stran, jindy se objeví zcela jiná pochybení. Na co si dát rozhodně pozor?

Smlouva by měla být vždy písemná

 

Myslete na to, že smlouvu je třeba vyhotovit písemně. Pokud nebude mít smlouva písemnou formu, těžko se budete na ni odvolávat. Pokud nemáte smlouvu v písemné podobě, je to jakoby vůbec neplatila. Důležité jsou také náležitosti smlouvy. V první řadě je nutné dostatečně identifikovat jednotlivé smluvní strany. Do smlouvy tedy vždy uveďte jméno a příjmení pronajímatele i nájemce. Dále u obou smluvních stran uveďte datum narození, případně rodné číslo a také adresu trvalého pobytu.

Petr Šoustal

Nájemní smlouva v písemné formě

Nezapomeňte na popis nemovitosti

 

Do smlouvy je třeba popsat nemovitost, a to co nejkonkrétněji. Pokud jde o byt, nezapomeňte na číslo bytové jednotky. Uveďte samozřejmě také celou adresu včetně čísla popisného. Uvedené by mělo být také číslo parcely, případně číslo listu vlastnictví, katastrální území a obec. Je třeba také vymezit, zda je prostor pronajatý na bydlení nebo na podnikání. Nezapomeňte také zmínit, že nemovitost nájemce nesmí dál pronajímat.

Cena za nájem a co zahrnuje

 

Samozřejmě, že by součástí smlouvy měla být také cena. Výši nájemného však nestačí jen uvést. Ve smlouvě by mělo být jasně stanovené, jakým způsobem bude nájemné hrazeno – zda v hotovosti do rukou pronajímatele nebo na účet. Kromě toho by mělo být rozhodně uvedené, co vše je zahrnuté ve výši nájemného. Jsou v něm zahrnuty společné energie nebo i zálohy za samotnou bytovou jednotku? Počítá se do nájemného poplatek za vodu? A co odpady? Je například v nájmu zahrnutý i poplatek za úklid chodby?

Jak dlouho je smlouva platná

 

Dalším důležitým bodem nájemní smlouvy je její platnost. Platí na dobu určitou? Pak je nutné přesně vymezit období, na které jste byt či dům pronajali. Je to opravdu důležité. Jestliže totiž tento údaj na smlouvě zapomenete, dle zákona se smlouva automaticky považuje za smlouvu na dobu neurčitou.

Každá strana má svá práva, ale i povinnosti

 

Jak pronajímatel, tak nájemce samozřejmě mají svá práva a povinnosti. Je to nejsložitější a zároveň velmi důležitá součást smlouvy. Pronajímatel je povinný nájemci zpřístupnit nemovitost v den, který si sjednají ve smlouvě. Pokud den neurčíte, pak jde o první den následujícího kalendářního měsíce po nabytí účinnosti smlouvy.

 

Zvířata. To je kapitola sama pro sebe. Nájemce má sice podle zákona právo zvířata v bytě chovat, a to i v případě, že to smlouva výslovně zakazuje. Chov však nesmí narušovat domovní řád a soužití se sousedy.

 

Vymezte také opravy a údržbu. O údržbu bytu se pronajímatel a nájemce dělí. Nájemce by měl hradit a zajistit běžné a drobné opravy. Tedy úklid, čištění spotřebičů a kontrola vodovodu nebo termostatu. Náleží mu také drobné opravy oken a dveří. Zpravidla by takové opravy neměly překročit 1000 korun. Pronajímatel musí nemovitost udržovat ve stavu způsobilém pro užívání. Důležité je tedy, aby zajistil dodávky tepla, vody a podobně. Také by měl hradit veškeré větší opravy v bytě.

 

Do smlouvy je nutné také ukotvit, že veškeré změny v bytě by měl nájemce pronajímateli oznámit. Naopak nájemce musí strpět úpravy v bytě, jestliže se tím nesníží hodnota bydlení.