Zvyšující se ceny stavebních prací vedou ke zvyšování cen nemovitostí. A skoro polovina majitelů nemovitostí neví, zda má svou nemovitost adekvátně pojištěnou.

Výsledkem neustálého zdražování nemovitostí je malá nabídka nových bytů v důsledku pomalé výstavby a podle posledních čísel jsou to také neustále se navyšující ceny stavebních prací, které v průměru rostou o 16%. I přes tuto nepříznivou prognózu existuje 40% nemovitostí, které nejsou vůbec pojištěny a když už, tak ne dostatečně.

Jaké jsou důvody neustále se zvyšujících cen nemovitostí?

Klienti se na mě často obracejí s otázkou, proč ceny bytů a rodinných domů neustále rostou. Za dlouhodobý nárůst cen bytů a rodinných domů v České republice může hned několik faktorů. Na straně nabídky je to jednoznačně malá nabídka nových bytů, za co může pandemická situace a s ní spojená i pomalá výstavba. Mnoho stavebním firmám chybí zaměstnanci a tím dochází u téměř 13% zakázek k dokončení se zpožděním. Poslední čísla z bytové výstavby jsou nicméně slibná, protože se začíná stavět alespoň ve stejné míře, jako tomu bylo v roce 2019.

Reality Šoustal

Druhý faktor, který nepříznivě ovlivňuje ceny bytů, jsou rychle rostoucí ceny stavebních prací a stavebních materiálů. Ty rostou v průměru o 16%. I přes tyto faktory v České republice existuje až 40% nemovitostí, které nejsou vůbec pojištěny. Proto se pojišťovna Kooperativa, spolu s agenturou IPSOS, zaměřila na to, jak k těmto alarmujícím skutečnostem přistupují samotní Češi.

Jak lidé vnímají riziko nepojištěné nemovitosti?

Z výzkumu vyplývá, že mnoho uzavřených smluv neodpovídá potřebám klientů, tedy dostatečnou výši pojistné částky. Mnoho majitelů neví, na jakou hodnotu je jejich nemovitost pojištěná. A méně než polovina respondentů si navíc v posledních 5 letech neaktualizovala svou pojistnou smlouvu.

Přitom zde veřejnost problém s plněním pojistné události tuší. 23% dotázaných se domnívá, že jejich nemovitost by se dnes za stejnou částku jen těžko vybudovala znova. Během konzultací, které s klienty provádím, zjišťuji, že mnoho majitelů nemá svůj majetek pojištěním dostatečně chráněn a svou smlouvu o pojištění nemovitosti řadu let neaktualizují. V tomto případě je dobré využívat nabídku tzv. automatické „indexace“, tedy valorizace pojistné částky nemovitosti a pojistného v závislosti na skutečném inflačním vývoji.

Jak ke zvyšujícím cenám nemovitostí přistupují samotní stavaři?

Raketový nárůst cen ve stavebnictví potvrzují všichni odborníci z oboru, se kterými spolupracuji. Meziroční nárůst cen materiálů se po několika letech kolísání mezi stagnací a 5 % letos postupně zrychlil až na srpnových 16 %. U cen stavebních prací došlo letos taktéž k urychlení.

Podle kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2021 jednoznačně vyplývá, že meziroční zdražení staveb se v průměru zvýšilo o 19%. A může za to právě nárůst cen za materiál i ceny za stavební práce a dopravy.

Jak přistupovat k pojištění nemovitosti?

Klientům doporučuji, aby tento růst promítli do svého pojištění majetku. Rád zodpovím veškeré informace, popřípadě mohu poradit přímo s výší pojištění vaší nemovitosti. Většina pojišťoven a jejich partnerů je nyní velmi aktivní. Pojistku lze upravit se svou pojišťovnou telefonicky, mailem, na pobočce, nebo kontaktním formulářem. Důležité je, věnovat pojištění trochu času a mít do budoucna jistotu, že máte majetek dostatečně pojištěný. Navíc můžete získat moderní produkt pojištění majetku, který přináší celou řadu výhod. Například kvalitnější rozsah pojistné ochrany, zvýšení limity plnění, nebo cykloasistenci.