Některé nemovitosti jsou při prodeji zatížené věcným břemenem. To znamená, že osoba, která není vlastníkem nemovitosti, je oprávněna využívat část její užitné hodnoty. A vlastník nemovitosti ji to musí umožnit. Běžně se věcné břemeno používá ve chvíli, kdy rodiče ještě za svého života přepisují svůj majetek na své potomky a chtějí mít jistotu, že budou moci do smrti nemovitost užívat.

 

S věcným břemenem však mohou nastat potíže. Pokud budete majitelem objektu a budete mít s držitelem věcného břemena potíže, pravděpodobně budete chtít, aby se právo na užívání pro danou osobu zrušilo. Lze to? Ano, v určitých případech. Ale jak na to?

 

Petr Šoustal

Můžete se s danou osobou dohodnout

 

Vhodné je, pokud se obě strany dokážou dohodnout. Pak je to zcela jednoduché. Stačí jen společně sepsat písemnou dohodu, kterou necháte úředně ověřit. Ta by měla obsahovat vyjádření svobodné vůle oprávněného i vlastníka nemovitosti. Až budete mít smlouvu hotovou, musíte ještě podat návrh na výmaz věcného břemene z katastru.

 

Skvělé je, že v dnešní době už kvůli tomu nemusíte chodit na katastrální úřad osobně. Vše vyřídíte elektronicky. I přesto to však nebude zadarmo. Za podání vám bude naúčtovaný poplatek 1000 korun. Věcné břemeno pak zanikne dnem výmazu z katastru nemovitostí. Hotovo. Vyřízeno.

 

Jednostranné zrušení pomocí soudu

 

Jestliže se strany sporu nedokáží dohodnout na zrušení věcného břemene je jedinou cestou vydat se k soudu. Šanci na úspěch u soudu však budete mít prakticky jen v případě, že vám oprávněný brání ve využívání nemovitosti. Případně ve chvíli, kdy oprávněný užívá nemovitost na úkor vlastníka. Nelze tedy žádat soud o zrušení věcného břemene jen proto, že vás už život s oprávněnou osobou přestal bavit nebo vás rozčilují její zvyklosti.

 

Na soud se pochopitelně může obrátit i oprávněný, nejen majitel. Pokud soudu dokáže, že mu majitel bránil ve využívání nemovitosti, má velkou šanci na získání přiměřené náhrady. Toho se pochopitelně při oboustranné dohodě nemusí dočkat.

 

Další možnosti odstranění břemene? Existují!

 

Zrušit věcné břemeno lze i jinak. Říká se tomu promlčení věcného břemene. A to ve chvíli, kdy oprávněný za posledních deset let nemovitou věc nevyužíval a zároveň se svých práv na užívání nedomáhá. Pokud tedy uvažujete o koupi nemovitosti s věcným břemenem a majitel vám tvrdí, že to bude i tak bez potíží a bydlet budete sami, ujistěte se, že oprávněný opravdu dlouhé roky věc neužíval a usilujte o zrušení břemene ještě před koupí.

 

Věcné břemeno také zaniká se smrtí oprávněného. Není totiž děditelné. Myslete však na to, že věcné břemeno ani v takovém případě z katastru nemovitostí nezmizí automaticky. Je nutné na katastr doručit úmrtní list a návrh na výmaz. O výmaz je možné požádat také v případě, že se oprávněný stane majitelem nebo alespoň spolumajitelem nemovitosti. Pak je nutné na katastrální úřad doručit kupní smlouvu.