Na počátek je velmi důležité říci, že výpověď z nájmu se v obou případech musí řídit občanským zákoníkem. Jakékoliv ustanovení ve smlouvě nesmí být v rozporu se zákoníkem, jinak je smlouva neplatná. Bohužel velké množství nájemních smluv neplatná ustanovení obsahuje.

 

Často se objevuje například možnost dát nájemci výpověď bez udání důvodu. To si však pronajímatel nemůže dovolit. Stejné je to také z druhé strany. Ani nájemce nemůže dát výpověď bez udání důvodu. Pronajímatel také nesmí nájemci smlouvu vypovědět za porušení nájemní smlouvy, které není závažné.

Petr Šoustal

Výpověď ze strany pronajímatele a možnosti, které má

 

Pronajímatel potřebuje nemovitost pro sebe

Může se stát, že pronajímatel potřebuje nemovitost používat sám nebo ji přenechat příbuzným. V takovém případě je možné dát nájemci výpověď. Ale pozor. Jen v případě pronájmu na dobu neurčitou. I v takovém případě je však výpovědní doba 3 měsíce. Nikdy nemůže pronajímatel nájemce nutit opustit byt ihned.

 

Porušení smlouvy nájemcem

Pokud nájemce poruší nájemní smlouvu, je jasné, že z toho pronajímatel musí vyvodit důsledky. Existují dvě kategorie porušení. Jde o hrubé porušení a zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy. Mírnější je hrubé porušení. V takovém případě pronajímatel může dát nájemci výpověď, ale pouze s tříměsíční výpovědní lhůtou. A co je hrubé porušení smlouvy?

 • Nájemce nezaplatil část kauce.
 • Neumožnil údržbu nebo opravy ze strany pronajímatele.
 • Nájemce zanedbává běžnou údržbu bytu.
 • Neumožnil prohlídku bytu pronajímateli.
 • Nájemce dal nemovitost do podnájmu bez souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce neoznámí větší počet osob v nemovitosti.
 • Neoznámil pronajímateli potřebu okamžitých oprav.
 • V nemovitosti žije více osob, než kolik přísluší jeho velikosti.
 • Nájemce provedl stavební úpravy nemovitosti bez souhlasu pronajímatele.

 

Pokud by šlo o zvlášť závažné porušení, pak výpovědní doba není. Nejprve však podle zákona musí pronajímatel dát nájemci druhou šanci. Tedy upozornit ho na nevhodné chování a na svůj záměr dát mu výpověď. Jestliže se nic nezmění, může nájemci dát výpověď.

Jistě se ptáte, co patří do kategorie zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy. Jde o tyto důvody:

 

 • Nájemce nemovitost používá k jinému účelu, než bylo ujednáno ve smlouvě (například v bytě podniká).
 • Nájemce poškozuje nemovitost nenapravitelným nebo závažným způsobem.
 • Nájemce způsobuje pronajímateli nebo dalším osobám v domě obtíže nebo způsobuje škody na majetku.
 • Nezaplatil nejméně 3 měsíce nájemné a náklady na další služby.

 

 

 

Výpověď ze strany nájemce a možnosti, které má

 

Bez udání důvodu

Výše jsme sice uvedli, že není možné dát výpověď bez udání důvodu. Je to však složitější. Tuto možnost nájemce má v případě, že se jedná o nájem na dobu neurčitou a výpovědní doba je v takovém případě 3 měsíce. Většina nájemních smluv je však na dobu určitou.

 

Změna okolností

V případě, že je nájemní smlouva na dobu určitou, může dát nájemce výpověď v případě, že se mu změnily osobní okolnosti. Jde například o zaměstnání v jiném městě, ztrátu zaměstnání nebo neschopnost dál platit stanovený nájem. Výpovědní lhůta je v takovém případě 3 měsíce.

 

Nemovitost je neobyvatelná

Výpověď může dát nájemce také v případě, že je nemovitost nevhodná k bydlení. Může jít také o případ, kdy pronajímatel neodstranil poškození nebo vadu nemovitosti v dostatečné lhůtě. K ukončení nájmu by v tomto případě mělo dojít s doručením výpovědi. Výpovědní doba v tomto případě není.

Jak doručit výpověď

V případě, že vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem fungovaly vždy bez problému, stačí poslat výpověď emailem. Důležité je poprosit protistranu o potvrzení, že e-mail četli. Jestliže je vztah spíše problémový, je dobré mít jistotu doručení. V takovém případě lze poslat výpověď poštou. Jsou dvě možnosti. Poslat běžným způsobem a na obálku napsat “Nevracet, vložit do schránky. Ještě lepší je však poslat výpověď doporučeně s dodejkou. Kromě toho lze výpověď doručit také do datové schránky.

Kdy začíná běžet výpovědní lhůta

Rozhodně to není tak, že ihned po doručení výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta. Počátek je vždycky stanovený na první den následujícího kalendářního měsíce po doručení.