Daň z nemovitosti musí každoročně platit téměř každý vlastník domu, bytu nebo pozemku. V případě, že jste nemovitost koupili, zdědili nebo jinak nabyli během letošního roku, je třeba daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat nejpozději k 31. lednu 2024. Následující roky se vám již finanční úřad bude sám připomínat v průběhu května k uhrazení této daně.

 

Při prodeji nemovitosti musí uhradit prodávající daň z příjmu. Kupujícímu nabytím nemovitosti vzniká nová povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí. Poté, co vlastnictví nemovitosti zapíšete do katastru nemovitostí musíte tedy podat také daňové přiznání. Je třeba ho podat na finanční úřad v kraji, kam nemovitost dle katastru náleží. Při placení je třeba vědět, že existují dva druhy daně z nemovitých věcí. Jde o daň ze stavby a jednotek a daň z pozemku.

 

Daň z nemovitosti lze zaplatit převodem, pomocí SIPO poštovní poukázkou nebo hotově na finančním úřadu. Pokud je částka vyšší než 5000 Kč, lze si ji rozdělit do dvou splátek. První je nutné zaplatit do 31. května, druhou do 30. listopadu.

Petr Šoustal

Jak se daň z nemovitosti počítá

Daň z nemovitosti je závislá na tom, o jaký typ nemovitosti jde. Dále závisí na rozloze a na koeficientech, které určuje každá radnice pro svou obec odlišně. Existují dva druhy koeficientů. První je takzvaný místní koeficient ve stupnici 1 až 5, druhý je podle velikosti obce. Pokud si chcete zjistit, který koeficient platí pro vaši nemovitost, lze využít vyhledávač od finančního úřadu.

 

Většina obcí v České republice v současné době nevybírá maximální možnou částku. Koeficient pět totiž používá jen 44 obcí. Většina obcí naopak nechává koeficienty na nejnižších hodnotách. Za nízkou daň Čechy kritizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tato organizace upozorňuje, že daň je ve srovnání se západními zeměmi nízká. Organizaci se nelíbí také fakt, že v Čechách se při platbě daně zohledňují metry čtvereční a ne hodnota majetku.

Jak podat daňové přiznání

Ideální je podat ho přes internetový portál Mojedaně.cz. Je dobré vědět, že pokud máte datovou schránku, je třeba daňové přiznání podat výhradně elektronicky, jinak vám hrozí pokuta až 2000 Kč. V případě, že datovku nemáte, můžete podat přiznání také klasicky poštou nebo osobně.

Daň z nabytí byla zrušena

Dříve se po nabytí nemovitosti platila ještě daň z nabytí. Ta však byla v roce 2020 zrušena.  Kupující má tak nyní povinnost zaplatit jen daň z nemovitosti, kterou pak musí platit každoročně. Jde o jedinou daň, kterou sice vybírá státní finanční úřad, ale finance z ní náleží obci. Ta s penězi může nakládat podle svého uvážení. Obvykle z nabytých peněz zvelebují obec. Daně z nemovitostí využívají obce například k opravě chodníků.

Existuje osvobození od daně z nemovitosti

Některé nemovitosti jsou od daně osvobozené. Jde například o pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť nebo o plochy v chráněných krajinných oblastech. Osvobozeny od daně z nemovitosti jsou také ekologicky významné prvky jakou jsou větrolamy na orné půdě, močály, mokřady, skály, remízky nebo háje.

Plátcem daně nemusí být vždy vlastník

Ve většině případů je povinný daň z nemovitosti platit její vlastník. Existují však výjimky, kdy tuto daň platí nájemce. Jedná se hlavně o pachtýře. Jde o to, že v takovém případě vlastník nájemci přenechá nemovitost k užívání včetně toho, že z ní používá výnosy, plody a užitky. Často jde o pacht rybníka nebo zemědělské plodiny. Nájemce v takovém případě musí uhradit daň pokud není majitel pozemku známý nebo hospodaří na pozemcích od Státního pozemkového úřadu.

Zvyšuje se daň z nemovitosti

Ke zvyšování daně z nemovitosti rozhodně nedochází automaticky. V letošním roce se však začalo opět diskutovat o jejím navýšení a také o pravidelné valorizaci. Hovoří se také o tom, že část z daně by v budoucnu mohla směřovat právě do státního rozpočtu, kam nyní nenáleží. Jde o to, že administraci daně má na starosti stát. S tím má samozřejmě nějaké výdaje a stát je tak při vybírání této daně v mínusu.

Prodali jste? Odhlaste daň

V případě, že nemovitost prodáte nebo ji třeba darujete, je třeba to oznámit finančnímu úřadu. Tuto povinnost máte právě do 31. ledna následujícího roku. Stačí napsat dopis ve vlastním znění, který pošlete elektronicky. Pozor si dejte na přesnou definici nemovitosti. Vhodné je opsat ji z kupní smlouvy.